Συνεργάτης στη Θέρμανση!  

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ

Κατασκευαστής:
NEW HOUSE ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ 1" ΜΕ ΚΟΡΜΟ 2 1/2"

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ 1" ΜΕ ΚΟΡΜΟ 2 1/2"
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ 1" ΜΕ ΚΟΡΜΟ 3"

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ 1" ΜΕ ΚΟΡΜΟ 3"
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ 1" ΜΕ ΚΟΡΜΟ 4"

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ 1" ΜΕ ΚΟΡΜΟ 4"