Συνεργάτης στη Θέρμανση!  

CNS

Κατασκευαστής:
NEW HOUSE ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ

ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ CNS

ΑΤΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ CNS
ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΑΛΑΙΟΥ CNS

ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΑΛΑΙΟΥ CNS